friendster analytics

Predstavljamo umetnika - Nandor Glid

Nandor Glid

 
Madl'Art 24.9.2004 – 04.10.2004
 
Nandor Glid (1924 – 1997) Biografija​
 
Nandor Glid je rođen 12.12.1924 godine u Subotici. Potiče iz jevrejske porodice i tokom II svetskog rata izgubio je skoro sve članove svoje porodice u nemačkim logorima. Nandor je ostao u životu zahvaljujući tome što se pridružio NOB-u. Tokom rata nekoliko puta je ranjavan.
1945. godine primljen je uškolu za primenjenu umetnost. Tokom školovanja dobija prvu nagradu za portret "Student" na Jugoslovenskom nivou.
1948. Upisuje se na akademiju primenjenih umetnosti
1950. Dobija prvu nagradu za skulpturu.
1951. Diplomirao je u klasi profesora Radeta Stankovića i Marina Studina. 
1958. Realizuje spomenik stradalim Jugoslovenima u logoru Mauthuzenu.
1968. Realizuje spomenik stradalim u logoru Dahao
U narednom periodu spomenici koje je on izradio postavljeni su širom Jugoslavije.
1997. Nakon njegove smrti u Solunu je postavljena je njegova "Menora u plamenu 2"
Nandor Glid je bio darovit umetnik za skulpturu, crtež i grafiku.