friendster analytics

Madl'Art

 
Dejan Popović
direktor
 
 
Čudesni svet kolekcionarstva opčinio je veliki broj ljudi u svetu. Ta divna tradicija sakupljanja i prikazivanja umetničkih dela učinila je da običaji života širom planete i dela starih majstora večno žive. Zahvaljujući pojedincima koji stotinama godina ljubomorno čuvaju vrednosti kulture širom meridijana, u mogućnosti smo da otplovimo u neka davna vremena i obogatimo i oplemenimo naše znanje i našu dušu. Kolekcionarstvo već vekovima živi u Evropi. Promet antikvitetima i umetničkim predmetima poznat je i kod nas. Svetski trendovi govore nam da je sve više onih koji bi u svojoj kući želeli da poseduju "delić istorije".

Obzirom da smatramo da su naši građani deo sveta, odlučili smo da osnujemo Aukcijsku Kuću "MADL'ART". A.K. "MADL'ART" se bavi aukcionom prodajom umetničkih dela i antikviteta, koristeći sva iskustva i svetske standarde postavljene od internacionalno priznatih aukcijskih kuća. Naša je intencija da zadovoljimo želje i potrebe, kako ponuđača, tako i licitanata (kupaca) predmeta izloženih na aukciji. Ispravnom ekspertskom procenom ponuđeni predmeti bivaju u katalogu prezentovani na najbolji mogući način, tj. navedene su njihove bitne i tačne karakteristike kao i prosečna tržišna vrednost.

Zainteresovani kupci, sa punim poverenjem u autentičnost predmeta usled neospornog autoriteta procenitelja, ne opterećeni sumnjama, slobodno licitiraju do limita svojih mogućnosti i spremnosti da odvoje određenu svotu novca za predmet koji im je od interesa. Time je omogućeno ponuđačima da postignu najpovoljniju cenu u datom momentu na tržištu, a kupcima da dođu do predmeta koji ih interesuje u granicama svoje "interne" procene koliko žele da ga plate. Procene vrednosti donetih predmeta obavljaju se besplatno. Ponuđači krupnijih predmeta (nameštaj, skulpture, tepisi i sl.) mogu pismeno,e-mail-om ili lično dostaviti fotografije (min. dimenzije 10x15cm.) sa opisom na poleđini: provinijencija, period, dimenzije i vlasnikovo ime sa adresom i telefonom, radi aproksimativne procene vrednosti. A.K. "MADL'ART" u okviru svojih prostorija drži klub kolekcionara i ljubitelja umetnosti sa bibliotekom odgovarajuće literature. I na kraju A.K. "MADL'ART" je otvorena za sve sugestije i primedbe svojih cenjenih klijenata, kako bi poboljšala svoj rad na zadovoljstvo svih zainteresovanih.

Dejan Popović, direktor